Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
12.3.2021 kl. 15.00

Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp har idag på basis av beslutet som fattats av bolagets styrelse överlåtit 12 823 av de aktier som varit i bolagets besittning som en del av bolagets kortfristiga belöningssystem för vissa nyckelpersoner för förtjänstperioden 2020.

Efter de ovan nämnda överlåtelserna har bolaget sammanlagt 182 262 aktier i sin besittning.

Aktia Bank Abp

För ytterligare information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2020 uppgick till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com