Nexstim Abp: Virtuella investerarmöten

Företagsmeddelande, Helsingfors, den 15 mars 2021 kl. 9.00 (EET)

Nexstim Abp: Virtuella investerarmöten

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) ("Nexstim" eller "bolaget") meddelar att bolaget ordnar två webbsända möten för medier, analytiker och investerare den 16 mars 2021 i förhållande till bolagets kommande företrädesemission.

Värd för mötena är verkställande direktören Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti som informerar om företrädesemission 2021. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet för frågor. Den första webbsändningen på finska börjar klockan 10.00 (EET). Den andra webbsändningen på engelska börjar klockan 13.00 (EET).

Instruktioner för att delta i webbsändningarna:

Anmälning till webbsändningarna sker via länkarna nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på finska 16 mars 2021 klockan 10.00 (EET): Till anmälan >>>

Webbsänt informationsmöte på engelska 16 mars 2021 klockan 13.00 (EET): Till anmälan >>>

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDAgodkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga