Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics förbereder notering på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE 15 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics förbereder en notering på Nasdaq First North Growth Market under innevarande år. Bolaget har nyligen beslutat att initiera ett kliniskt utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten sevuparin i patienter med sepsis / septisk chock och potentiellt även andra allvarliga inflammatoriska tillstånd som uppstår i samband med större trauman, kirurgiska ingrepp, autoimmunitet och virusinfektioner. 

Syftet med den planerade börsintroduktionen är att underlätta finansieringen av bolagets kliniska utvecklingsprogram för sevuparin inom sepsis / septisk chock, vilket förväntas kunna inledas runt årsskiftet 2021/22.

”En börsnotering skulle utgöra ett naturligt nästa steg i Modus Therapeutics utveckling som bolag inför starten av det planerade kliniska prövningsprogrammet inom sepsis / septisk chock, ett potentiellt dödligt tillstånd där behovet av effektiv läkemedelsbehandling är enormt”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Patienter som drabbas av sepsis riskerar att utveckla septisk chock och multiorgansvikt. Septisk chock är en av de vanligaste dödsorsakerna på intensivvårdsavdelningar med en mortalitet som vanligtvis överstiger 30 procent. Det finns för närvarande ingen specifik farmaceutisk behandling tillgänglig för behandling av sepsis. Detta gör tillståndet till ett av de mest kostsamma att behandla inom sjukhusvården. År 2019 uppskattades USA:s vårdkostnader för patienter med sepsis till 23 miljarder USD.

Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin har dokumenterats i en rad prekliniska och kliniska studier och täcks av patentskydd fram till minst 2032. Ny preklinisk forskning, genomförd i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet, har visat att sevuparin avsevärt mildrar effekterna av den typ av allvarlig systemisk inflammation som bland annat förekommer i samband med sepsis.

Som ett led i förberedelserna inför en potentiell börsintroduktion har Modus Therapeutics utsett Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare. Bolaget har dessutom nyligen stärkt sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Claes Lindblad som ny Chef Financial Officer. Han kommer närmast från motsvarande position på det börsnoterade life science-bolaget OssDsign.

Karolinska Developments ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 39,5%. Karolinska Development har ytterligare intresse i bolaget via KDev Investments vars ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 32%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 15 mars 2021 klockan 08:00.

Bilaga