Saniona meddelar att data från studien med Tesomet på hypotalamisk fetma kommer att presenteras muntligt under ENDO 2021

PRESSMEDDELANDE

15 mars 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att data från bolagets kliniska Fas 2-studie med Tesomet på hypotalamisk fetma (HO) kommer att presenteras vid Endocrine Societys årsmöte 2021 (ENDO 2021), vilket avhålls virtuellt 20-23 mars 2021.

ENDO är det ledande mötet i världen för forskning och klinisk vård inom endokrinologi. Sanionas Tesomet-data kommer att läggas fram under en muntlig live presentation med titeln “Weight Loss, Improved Body Composition and Fat Distribution by Tesomet in Acquired Hypothalamic Obesity”. Presentationen ges av Professor Ulla Feldt-Rasmussen, M.D., DMSc., från avdelningen för Medicinsk endokrinologi och metabolism vid Rigshospitalet, Köpenhamns Universitetssjukhus, som varit huvudprövare i Fas-2-studien. Presentationen hålls kl. 14.15 EDT den 23 mars och ingår i session OR02: “What’s New in Weight Management Through the Lifespan?” Resultaten är föremål för embargo och offentliggörs i samband med presentationen.

”Vi är mycket glada att Dr. Feldt-Rasmussen kommer att presentera resultaten från vår lyckade Fas 2-studie med Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma för kliniker och forskare vid en så prestigefylld medicinsk konferens som ENDO”, säger Rudolf Baumgartner, M.D., Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”I dagsläget finns inga godkända mediciner för hypotalamisk fetma, en sällsynt sjukdom som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång och kompliceras av okontrollerbar hunger. Saniona är fast beslutet att staka ut en klinisk väg framåt för att möta det här stora och icke tillgodosedda behovet.”

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 13.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Om Tesomet

Prövningsläkemedlet Tesomet är en fastdoskombination av tesofensin (en trefaldig monoaminåterupptagshämmare) och metoprolol (en beta-1-selektiv blockerare). Saniona avancerar Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, två allvarliga och sällsynta störningar som kännetecknas av fetma och störd aptitreglering. Programmen är för närvarande i klinisk utvecklingsfas. Saniona har rättigheterna till Tesomet i hela världen och undersöker aktivt möjligheterna att avancera behandlingen globalt.

Om hypotalamisk fetma (HO)

HO är en sällsynt sjukdom som orsakas av en skada på hypotalamus, vilken vanligen ådragits i samband med kirurgi för att avlägsna en sällsynt, godartad tumör kallad kraniofaryngiom (CP). HO kännetecknas av snabb, våldsam och svårhanterlig viktuppgång som fortgår även om matintaget begränsas. Patienter kan lida av hyperfagi, okontrollerbar hunger, och kan även uppvisa onormala födosöksbeteenden, som att stjäla mat. Andra symptom innefattar minnesförsämring, uppmärksamhetsstörningar, överdriven sömnighet och letargi under dagtid, impulskontrollstörningar, depression och suicid. HO-patienter löper även en förhöjd risk att utveckla fetmarelaterad samsjuklighet som typ 2-diabetes, icke alkoholbetingad fettlever, hypertoni, stroke och hjärtsvikt. I slutändan är 20-årsmortaliteten för överlevande med CP åtminstone tre gånger så hög för de som har skador i hypotalamus. Det finns inga mediciner godkända specifikt för HO, och sjukdomen saknar bot. Många HO-patienter behandlas med allmänna behandlingar mot fetma, som kirurgi, medicinering och rådgivning, dock ofta utan resultat. Prevalensen av HO uppskattas ligga mellan 10 000 och 25 000 i USA och mellan 16 000 och 40 000 i Europa. Den förekommer oftast hos barn och äldre, vilket innebär en belastning för både patienten och de närstående.

Bilaga