Ändring i Aktias ledningsgrupp

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
16.3.2021 kl. 9.30

Ändring i Aktias ledningsgrupp

Niina Bergring, direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning, har sagt upp sig från bolagets tjänst. Hon fortsätter i sin uppgift tills juni 2021.

”Jag vill varmt tacka Niina för allt det mycket engagerade arbete som hon har gjort för Aktias kapitalförvaltningsverksamhets bästa. Hon har spelat en mycket central roll i utvecklingen av Aktias kapitalförvaltning och koncernens förändringsarbete. Jag önskar Niina väl med hennes framtida utmaningar”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Arbetet i Aktia Kapitalförvaltning har varit mycket intressant och Aktia har utvecklats till en betydande kapitalförvaltare. Nu har Aktia tagit ett nytt steg framåt i sin tillväxt. Snart är det dags att ge budkavlen vidare och ta tag i nya utmaningar”, säger Bergring.

Aktia utnämner en ny direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning när affären gällande köpet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet har genomförts. Transaktionen bedöms bli verkställd i maj 2021, förutsatt att de myndighetstillstånd som krävs har beviljats och att villkoren för förverkligande av affären har uppfyllts.

Aktia Bank Abp

För ytterligare information:
Mikko Ayub, verkställande direktör, +358 10 247 5121

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31-12-2020 uppgick till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com