Värm upp din bastu när som helst, enkelt och säkert

Värm upp din bastu när som helst, enkelt och säkert

Harvia lanserar en ny WiFi-lösning för fjärrstyrning av din bastu tillsammans med MyHarvia mobilapp för säker och praktisk fjärrstyrning av din bastu. WiFi-lösningen fungerar både till nya och gamla bastur.


Njut av friheten med den lättanvända appen MyHarvia

Fjärrstyrning av bastun sparar tid och energi. Mobilappen visar dig i realtid när din bastu har nått önskad temperatur och är redo för dig - njut av värmens helande effekter när du vill.
- Digitalitet kommer in i bastuns värld. Fjärrkontroll med en mobilapp gör bastun redo, enkelt och snabbt tillgängligt, oavsett om du fiskar i ditt sommarhus eller är ute och tränar. Användarupplevelsen är också bättre än tidigare eftersom appen lätt kan användas för att ge tips till användaren om olika funktioner och i framtiden också ge tips om hur du kan göra din bastuupplevelse ännu roligare, förklarar Arto Harvia, Harvias produktgruppschef.

Du fjärrstyr din bastu med den lättanvända och mångsidiga mobilappen MyHarvia, med vilken du, beroende på vilken Harvia utrustning som är ansluten till den, kan styra bastuaggregatet, belysningen, ventialtionen eller ånggeneratorn i basturummet. MyHarvia-mobilappen kan laddas ner gratis från Alphabet Play och Apples App Store.

Säkerhet är nyckeln när du slår på bastun på distans

För Harvia har säkerhet alltid spelat en nyckelroll i produktutvecklingen och användningen av produkterna.

- Utgångspunkten för Harvias produktutveckling har alltid varit att produkterna måste vara säkra och enkla att använda. Under de senaste åren har Harvia särskilt fokuserat på säkerheten för att kontrollera och använda bastun. Styrenheter möjliggör användning av olika säkerhetsanordningar i bastun, som dörrsensorer och säkerhetsanordningar för bastuaggregatet. Tack vare fjärrkontrollen kan säkerhetsfunktionerna tas i bruk med den lättanvända MyHarvia mobilappen, vilket gör det säkert att fjärrstyra din bastu var som helst när som helst.

Den säkraste lösningen för fjärrstyrning av värmaren och hela basturummet i hemmabruk är en dörrsensor, som kräver att bastudörren är stängd för att möjliggöra aktivering.

- Till exempel för barnfamiljen kan barnen leka i bastun, lämna olämpliga saker där som kan orsaka brandrisk och dörren till bastun kan lämnas öppen. Dörrgivaren hjälper till att undvika dessa typer av situationer eftersom användaren måste kontrollera basturummet när fjärrkontrollen och dörrgivaren aktiveras. Om dörren är öppen kan basturummet inte fjärrstyras och MyHarvia mobilappen meddelar användaren om felet. Således är det alltid säkert att fjärrstyra bastun, säger Harvia.

De första WiFi-lösningarna som kan styras med MyHarvia-mobilappen kommer att lanseras under våren 2021.

Läs mer om Harvias WiFi-lösningar: www.myharvia.com och ladda ner annat material här: https://mediabank.harvia.com/pincollection.jspx?collectionName=%7Bd290e588-b755-4281-a80b-64a5498cba96%7D

Vidare information:

Sales Director Scandinavia Tomas Hjälmeby, tomas.hjalmeby@harvia.com, tel. +46 (0)708 89 25 60

Harvia i korthet

Harvia är ett av de ledande företagen som verkar på bastu- och spa-marknaden globalt, mätt genom intäkter. Harvias varumärken och produktportföljen är välkända på marknaden och företagets omfattande produktportfölj strävar efter att möta behoven på den internationella bastu- och spa-marknaden för både privata och professionella kunder.

Harvias intäkter uppgick till 109,1 miljoner euro 2020. Harvia Group sysselsätter mer än 600 yrkesverksamma i Finland, Kina och Hongkong, Rumänien, Österrike, USA, Tyskland, Estland och Ryssland. Företaget har sitt huvudkontor i Muurame, Finland, intill dess största anläggning för tillverkning av bastu och bastu.
Läs mer: https://harviagroup.com

Bilagor