Avnotering av certifikat

Nordea Bank Abp, som emittent, har beslutat att avnotera nedanstående certifikat på grund av ett fel vid utfärdandet av instrumenten. Instrumenten kommer att avnoteras i slutet av handelsdagen 2021-03-25.

Instrument                                     Isin

BEAR Volkswagen X1 NORDNET 1 SE0012567717

BEAR Volkswagen X2 NORDNET 1 SE0012567725

BEAR Volkswagen X3 NORDNET 1 SE0012567733

Bull Volkswagen X2 NORDNET 1 SE0012567741

Bull Volkswagen X3 NORDNET 1 SE0012567758