Årsredovisning 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-03-21

Årsredovisning 2020

Electra Gruppens årsredovisning 2020 har idag publicerats på Electra Gruppens hemsida, www.electra.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Företaget är verksamt inom två affärsområden. Affärsområdet Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Affärsområdet Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och
webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har
sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Stockholmsbörsen
Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 09.15.

Bilaga