Pressmeddelande Årsredovisning 2020 - rättelse

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054


Rättelse: Pressmeddelande 2021-03-19
I föregående pressmeddelandet angavs felaktigt att den här informationen var skyldig
att offentliggöras enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med
finansiella instrument. Bolaget vill här förtydliga att informationen inte utgjorde
insiderinformation under EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om handel
med finansiella instrument. 


Pressmeddelande 2021-03-19

Årsredovisning 2020

Electra Gruppens årsredovisning 2020 har idag publicerats på Electra Gruppens hemsida, www.electra.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

 

 

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Företaget är verksamt inom två affärsområden. Affärsområdet Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som
Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Affärsområdet Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar
i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen
av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 09.15.

Bilaga