Ålandsbanken Abp: Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad


Ålandsbanken Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
23.3.2021 kl. 8.30

Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

Ålandsbanken Abp har ansökt om att nedannämnda värdepapper (SEK denominated Additional Tier 1 Perpetual Capital Notes issue) ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Lånets namn: Ålandsbanken SEK 300,000,000 Additional Tier 1 Perpetual Capital Notes

ISIN code: SE0013360153

Lånebelopp: SEK 300 000 000

Slutliga villkor finns tillgängligt på emittentens webbsida:

https://www.alandsbanken.com/about-us/debt-investors/debt-programme

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505