Peeter Kinnunen utses till tillförordnad VD för Klövern

I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 kommer Rutger Arnhult att lämna sin befattning som VD den 25 mars 2021. Som tillförordnad VD för Klövern har styrelsen utsett Peeter Kinnunen. Peeter Kinnunen är Klöverns Transaktionschef, tillhör bolagsledningen och har varit anställd i bolaget sedan 2012.

Styrelsens rekryteringsprocess av en ny VD fortsätter.

”Peeter Kinnunen har varit en central och mycket viktig medarbetare i Klövern under många år. Jag är utomordentligt trygg i att Peeter, tillsammans med övriga ledningen, kommer att fortsätta driva bolaget på bästa sätt”, säger Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, Styrelseordförande, 076-768 00 76
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

 

Bilaga