Resultat för innevarande räkenskapsperiod förväntas vara vinstgivande

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 24.3.2021 kl. 17.00


 

Den ökande efterfrågan på pälsskinn har inverkat positivt på resultaten vid Saga Furs Oyj:s första auktioner under innevarande räkenskapsperiod. Vid både december- och marsauktionerna har prisnivån på minkskinn ökat betydligt jämfört med i fjol. Försäljningsvolymerna på rävskinn har ökat klart jämfört med i fjol. Detta är en följd av den nya efterfrågan som skapats på grund av fjolårets lägre prisnivåer, den tydliga återhämtningen på det traditionellt viktiga marknadsområdet Kina samt mode- och textilindustrins intresse för pälsskinn.

Majoriteten av de skinn som bjuds ut under innevarande räkenskapsperiod bjuds ut vid räkenskapsperiodens återstående auktioner i juni och september 2021, vilkas framgång är avgörande för räkenskapsperiodens resultat. Marknadsläget för pälsskinn förväntas fortsättningsvis vara bra, även om de snabba prisökningarna ökar marknadsrisken. Hela räkenskapsperiodens resultat förväntas bli vinstgivande.

Tilläggsinformation:

Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326

 

 

www.sagafurs.com