Bufab Group: Bufab publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

PRESS RELEASE, Värnamo 25 mars 2021


Bufabs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.bufab.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

 

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl 07:30 CET.

 

 

 

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2020 till 4,8 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 10,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilagor