Delisting of Certificates

Nordea Bank Abp, som emittent, har besluttet å avnotere nendenstående sertifikat på grunn av en feil ved utferdigelsen av instrumentet. Instrumentet blir avnotert ved handelsdagens slutt den 2021-04-06.

InstrumentISIN
MINI L GOOGLE NORDNET N02NO0010889439