Bufab Group: VD och koncernchef Jörgen Rosengren lämnar Bufab

Värnamo den 28 mars 2021


Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef, har informerat styrelsen om att han avser att lämna bolaget för en liknande roll i en annan industri.  Han kvarstår i sin roll under sin uppsägningstid, som längst till september 2021. Arbetet med att hitta en efterträdare har inletts.

“Bufab har sedan börsintroduktionen 2014 uppvisat stark lönsam tillväxt och utvecklats till ett ledande bolag i sin bransch. Genom investeringar i nya kundlösningar, internationell expansion, effektivisering och företagsförvärv har bolaget stärkt sin marknadsposition och globala närvaro. Omsättning och vinst har mer än fördubblats. Bolaget står nu starkt rustat inför ytterligare tillväxt.
      Jag vill tacka Jörgen för hans insatser för Bufab och för de goda resultat han har åstadkommit tillsammans med Bufabs ledning och anställda. Styrelsen beklagar att Jörgen har beslutat sig för att lämna Bufab men respekterar samtidigt hans beslut. På styrelsens vägnar önskar jag honom lycka till i framtida uppdrag.
      Styrelsen och Bufabs ledning fokuserar nu på fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som en ny vd rekryteras”, säger Bengt Liljedahl, styrelsens ordförande.

“Efter nio spännande och utvecklande år på Bufab är det med mycket blandade känslor jag har fattat beslutet att gå vidare. Men Bufab har väldigt bra styrelse och ledning, stark ägarstruktur, stabila kundrelationer, och god tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning. Jag är övertygad att Bufab kommer att ha en fortsatt framgångsrik utveckling framöver”, säger Jörgen Rosengren, Bufabs avgående vd.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Bengt Liljedahl, styrelseordförande, Bufab Group, telefon: +46 370 69 38 80


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2021 kl 19.30 CET.
Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2020 till 4,8 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 10,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilaga