Kinnevik investerar 30 MUSD i Cityblock för att stötta nationell expansion

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar med 30 MUSD i Cityblocks finansieringsrunda på 192 MUSD. Cityblock kommer använda det nyligen resta kapitalet till att accelerera den rikstäckande utrullningen av sin värdebaserade vårdmodell som skapar nödvändig förändring i vården för de befolkningsgrupper i USA som är mest utsatta och har sämst tillgång till vård.

Under de enbart fyra åren sen lanseringen har Cityblock uppnått positiva resultat med sin heltäckande vårdmodell. Data från Cityblocks första kohort av medlemmar visar en 15 procents reduktion i akutbesök och en 20 procents reduktion av sjukhusvistelser. Cityblock rapporterar cirka 70 procents medlemsengagemang, jämfört med genomsnittet på 5-7 procents, och får genomsnittliga NPS-poäng på över 85 jämfört med leverantörsgenomsnittet på 15. Parallellt har Cityblock rapporterat en intäkt som är tre gånger högre än året innan.

”Cityblock adresserar ett massivt behov i USA och stöttar de mest utsatta befolkningsgrupperna med förebyggande vård. Det är ett bra exempel på hur värdebaserad vård kan förändra vårdupplevelsen och uppnå hållbar och strukturerad förändring, även för befolkningsgrupper som är fundamentalt missgynnade i dagens hälso- och sjukvårdsystem. Vi är stolta över att fortsätta stötta grundarna Toyin Ajayi och Iyah Romm och deras team genom att investera över vår pro-rata-andel när de expanderar i USA med sin modell,” sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

Finansieringsrundan på 192 MUSD vad en utökning av Cityblocks serie-C-runda. Tiger Global ledde rundan, med deltagande från andra tidigare investerare tillsammans med Kinnevik, Maverick Ventures, General Catalyst och Wellington Management. Denna serie c-utökning tar Cityblocks totala kapitalresning till cirka 500 MUSD sedan grundandet.

I Kinneviks bokslutskommuniké för 2020 var Kinneviks investering i Cityblock värderad till 841 MSEK. Cityblock har fortsatt att uppvisa en stark operationell utveckling under årets första månader och den senaste finansieringsrundan ger betydande referenspunkter för värderingen av Cityblock i förhållande till jämförbara börsnoterade bolag. Tillsammans ligger dessa faktorer till grund för ett värde på Kinneviks investering som motsvarar en värdehöjning om 1 MdSEK, eller 3,6 SEK per Kinnevik-aktie, exklusive de 30 MUSD som investerats i den nuvarande finansieringsrundan.

Det omvärderade verkliga värdet av Kinneviks investering i Cityblock kommer slutföras och rapporteras i Kinneviks delårsrapport för det första kvartalet, som publiceras den 22 april 2021.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga