Hövding Sverige AB: Organisationsförändring - CFO

Pressmeddelande
Malmö, 30. 03. 2021


Organisationsförändring - CFO

Hövdings strategi framöver, med bland annat högre fokus på e-handel, har tydliggjort behovet av en annan profil av CFO och mot den bakgrunden har Anna Brandt och Hövding Sverige AB kommit överens om ett avslut av hennes anställning.

Anna Brandt kommer under våren gradvis lämna ansvaret och ny CFO förväntas vara på plats under Q3 2021.Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding
Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 10.00 CET.   

Bilaga