ZetaDisplays styrelse genomför strategisk översyn

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att styrelsen för ZetaDisplay AB (publ) har beslutat att genomföra en översyn av olika strategiska alternativ för ZetaDisplay i syfte att skapa bästa möjliga värde för aktieägarna.

Översynen är förutsättningslös och inga alternativ utesluts. Översynen kan exempelvis utmynna i att styrelsen kommer till slutsatsen att ZetaDisplays möjligheter att skapa värde är bäst i fortsatt börsnoterad miljö, eventuellt i kombination med vissa avgränsade strategiska initiativ, eller att ZetaDisplay bör få en ny ägare som köper ut bolaget från börsen.

”Under de senaste åren har ZetaDisplay utvecklats positivt med en förbättrad marknadsposition, starkare kunderbjudande och betydande tillväxt i SaaS-intäkter. Styrelsen ser goda möjligheter att fortsatta utveckla bolaget långsiktigt, och för att accelerera denna utveckling samt maximera bolagets framtidspotential bör en strategisk översyn göras”, säger ZetaDisplays styrelseordförande Mats Johansson.

ZetaDisplay kommer att återkomma med information om och när översynen har utmynnat i konkreta resultat.

Styrelsen har anlitat Danske Bank Corporate Finance som finansiell rådgivare och Vinge som juridisk rådgivare i samband med översynen.

Malmö, 31 mars 2021

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 08:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Johansson, Ordförande
Telefon +46 706-46 30 35
E-mail mats.johansson@abraxasholding.com

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledande aktör och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 370 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com

 

Bilaga