Nexstim Abp ändrar sin ordinarie bolagsstämma till 11 maj 2021

Företagsmeddelande, Helsingfors, 31.3.2021 kl. 18.00 (EEST)

Nexstim Abp ändrar sin ordinarie bolagsstämma till 11 maj 2021

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att mot bakgrund av COVID-19 utbrottet och de därmed förbundna begränsningarna som införts av de finska myndigheterna, har styrelsen för Nexstim Abp beslutat att omlägga årsstämman som planerades att hållas den 29 april 2021. Det nya datumet för bolagsstämman är den 11 maj 2021.

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga