HMS Networks AB: Förtydligande av pressmeddelande om återköp av aktier

Med hänvisning till pressmeddelandet med titeln "Styrelsen i HMS Networks AB har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier", publicerat den 12 december 2017 kl. 13.00 CET, vill bolaget förtydliga att styrelsens beslut även omfattar möjlighet till återköp av aktier genom blockaffärer.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 16:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark. HMS har över 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/152ca401-692b-4b9f-9efa-2195bd7ba19d