Hexatronic vidtar åtgärder för att effektivisera produktion och logistik i den svenska verksamheten

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 6 april 2021

Hexatronic vidtar åtgärder för att effektivisera produktion och logistik i den svenska verksamheten

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag kommunicerat åtgärder för att effektivisera produktion och logistik i den svenska verksamheten genom att flytta all fiberoptisk termineringsverksamhet och lager från Örebro i Sverige. Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år. Ambitionen är att flytta all produktion till Hexatronics befintliga termineringsanläggning i Tallinn, Estland och lager till Hexatronics befintliga anläggning för produktion av fiberoptisk mikrokabel, mikrodukt och sjökabel i Hudiksvall, Sverige.

”Svenska marknaden förväntas minska de kommande åren och med vår starka internationella tillväxt utgör Sverige idag en allt mindre del av bolagets försäljning. Vi ser också en ökad konsolidering och förväntar oss en tilltagande konkurrens i en starkt växande europeisk fibermarknad. Det här är ett mycket svårt beslut att fatta men nödvändigt för att förbli långsiktigt konkurrenskraftiga. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare under denna process”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Hexatronic kommer att bibehålla all kundnära organisation i Örebro i form av marknads-, försäljnings- och serviceorganisation. Kontoret i Örebro har erbjudit marknaden en mycket hög servicenivå vilket kommer att fortsätta i oförändrad omfattning även om produktion och lager flyttas inom bolaget.

Hexatronic har idag cirka 50 anställda i Örebro, varav närmare 30 påverkas av flytten som planeras slutföras under andra halvåret innevarande år.

Dessa planer är föremål för fackliga förhandlingar.

Åtgärderna förväntas inte ha någon materiell påverkan på koncernens försäljning eller resultat.

Göteborg 6 april 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.group.hexatronic.com.

 

Bilaga