Positiva prognostiska långtidsdata från Dan-NICAD 1-studien publiceras i European Heart Journal Digital Health

Pressmeddelande

Malmö, 7 april 2021

Positiva prognostiska långtidsdata från Dan-NICAD 1-studien publiceras i European Heart Journal Digital Health

Acarix AB (publ) meddelade idag publiceringen av den prognostiska studien med långsiktiga uppföljningsdata av patienter från Dan-NICAD 1-studien.

De långsiktiga prognostiska data från Dan-NICAD 1-studien presenterades för första gången vid ESC-kongressen i september 2019 av Dr Simon Winther, läkare och PhD vid universitetssjukhuset i Århus, Danmark.

Dan-NICAD 1-studien initierades i september 2014 för att bedöma icke-invasiva metoder hos patienter som hänvisas till CTA av kranskärlen på grund av symtom som tyder på obstruktiv kranskärlssjukdom. Kliniskt relevanta prognostiska data bedömdes med en medianuppföljningstid på tre år för att utvärdera korrelationen mellan CAD-scoretestresultat och prognos hos patienter som behandlats enligt gängse vårdstandard.

”Den här stora prospektiva studien visar att hjärtljudsanalys ger prognostisk information om det långsiktiga förloppet hos patienter med misstänkt kranskärlssjukdom under nuvarande klinisk vårdstandard. Därför verkar hjärtljudsanalys vara en ny prognostisk markör för stabil kranskärlssjukdom och skulle kunna förbättra den initiala riskstratifieringen av dessa patienter.”, säger Dr Simon Winther, läkare och PhD vid Gødstrup Hospital, Herning, Danmark.

”Datan är viktig eftersom den speglar våra patienter också i ett längre perspektiv. Studien som är baserad på mer än 1 400 patienter och innehåller data från tre års uppföljning är ytterligare ett stöd för att CADScor®Systemet är en pålitlig och snabb uteslutningsmetod också vid en långsiktig uppföljningsanalys.”, säger Per Persson, VD för Acarix.

Studien publiceras i European Heart Journal Digital Health. För en kopia av publikationen vänligen kontakta Acarix AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se). För mer information besök www.acarix.com.


Bilaga