Sdiptechs avyttring av den svenska hissverksamheten slutförd

Pressmeddelande
7 april 2021, 11:30

Sdiptechs avyttring av den svenska hissverksamheten slutförd

Den 19 februari 2021 meddelade Sdiptech AB (publ) att man ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators) om att avyttra den svenska hissverksamheten. Avyttringen är nu slutförd efter Konkurrensverkets godkännande. Den kontanta köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i bolagen värderas till 154 miljoner SEK.

Sdiptechs svenska hissverksamhet har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en omsättning om cirka 300 miljoner SEK och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 15 miljoner SEK. Avyttringen går i linje med att koncentrera bolagets tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2021, kl 11:30.

 

Bilaga