Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.15 (EEST)

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelanden utgivna 8 mars 2021 om en företrädesemission (”företrädesemission”) och godkännande av ett EU-tillväxtprospekt (”prospekt”) samt teckingsgarantier givna till bolaget i samband med företrädesemissionen.

Av bolagets största aktieägare har Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen tillsammans åtagit sig att under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 48,73 procent av emissionsaktierna (”emissionsaktier”) på följande sätt:

Teckningsgaranterna Garanti

 (euro)
Garanti (emissionsaktier)% av alla   emissionaktier
Ossi Haapaniemi med närstående bolag722 608,6524 086 95510,96
Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvältade värdeandelskonton1 200 000,0040 000 00018,20
Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy:tä1 100 000,0036 666 66716,68
Styrelseledamot Martin Forss40 000,001 333 3340,61
Styrelseledamot  Tomas Holmberg5 000,00166 6670,08
Verkställande direktör Mikko Karvinen30 000,001 000 0000,45
Medlem i ledningsgrupp

  Hanna Kotola
25 000,00833 3340,38
Medlem i ledningsgrupp

 Joonas Juokslahti
5 000,00166 6670,08
Medlem i ledningsgrupp

Gustaf Järnefelt
14 000,00466 6670,21
Medlem i ledningsgrupp

 Jarmo Laine
6 321,06210 7020,10
Medlem i ledningsgrupp

Henri Hannula
6 000,00200 0000,09
Totalt3 153 929,71105 130 99347,83


I enlighet med villkoren för teckningsgarantier ger bolaget dem som tecknat emissionsaktier en belöning som motsvarar 4 procent av det totala antalet teckningsgaranti som högst 4 205 236 nya aktier (nya aktier) i bolaget genom att tilldela dessa aktieägare de nya aktierna vederlagsfritt. Antalet av de nya aktier som ska emitteras som belöning till de enskilda aktieägarna som givit teckningsgaranti erhålls genom att dividera beloppet av belöningen baserad på åtaganden med i företrädesemissionen tillämpade teckningspriset 0,03 euro. Bolaget är berättigad att betala eventuell återstod ut kontant.

I enlighet med  bemyndigande till styrelsen från bolagsstämman den 1 mars 2021 att emittera 5 000 000 nya aktier och baserad på ovan nämnda teckningsgarantier till bolaget, har bolagets styrelse idag beslutat i enlighet med aktiebolagslag 9 kap. 17§  om en riktad emission av totalt 4 205 236 nya aktier som kommer att emitteras vederlagsfritt till teckningsgaranterna på följande sätt:

Mottagare av aktierAktier (st.)
Haapaniemi Ossi Antero 495,556
Haapaniemi Ossi Antero249,988
Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy63,471
Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy154,462
Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy933,333
Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy266,666
Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari266,666
Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy133,333
Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy1,466,666
Martin Forss53,333
Tomas Holmberg6,666
Mikko Karvinen40,000
Hanna Kotola33,333
Joonas Juokslahti6,666
Gustaf Järnefelt18,666
Jarmo Laine8,428
Henri Hannula8,000


Eftersom teckningsgarantier har varit väsentliga för att företrädesemissionen ska bli framgångsrik och med hänvisning till företrädesemissionens särskilt viktiga betydelse för finansiering av bolagets verksamhet och inverkan på dess förmåga att fortsätta verksamheten i allmänhet, anser styrelsen att med hänsyn till företagets och alla dess aktieägares intressen det finns särskilt vägande ekonomiska skäl att genomföra en riktad vederlagsfri emission.

Nya aktier som emitteras motsvarar cirka 0.6 procent av bolagets alla aktier efter registreringen av emissionen (de aktier som tecknades i företrädesemissionen som väntas registrerade i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats). 

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring 12 april 2021, och noterade på First North Finland kring 13 april och på First North Sweden kring 14 april 2021. Efter registreringen av de nya aktierna (de nya aktier som tecknades i företrädesemissionen som ska registreras i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats) kommer bolaget att ha totalt 663 639 370 aktier.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga