Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ökar ägandet i Team Olivia

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ökat ägandet i Team Olivia.

Byggmästaren har förvärvat aktier motsvarande ytterligare 2,4 procent i Team Olivia Group AB, varefter Byggmästarens totala direkta ägande uppgår till 14,4 procent. Den nu tillkommande investeringen uppgår till ca 42 miljoner kronor, där en del avser förvärv av aktier och en del avser övertagna aktieägartillskott. Genom en tidigare investering i Procuritas fond PCI IV, vilken nu nästan uteslutande består av Team Olivia, äger Byggmästaren indirekt ytterligare ca 2,5 procent i Team Olivia.

Team Olivia är ett välskött bolag med stark ledning och en genomtänkt strategi, som varje dag spelar en viktig roll för många människor i Sverige, Norge och Danmark. Byggmästaren känner bolaget väl och vi fortsätter gärna att vara en aktiv och långsiktig ägare.” Tomas Bergström, VD Byggmästaren

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 8 april 2021 kl 10:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/