Aino Health AB (publ): Publicering av årsredovisning 2020 senareläggs på grund av att tidigare tidpunkt i bokslutskommunikén var felaktig.  

2020-04-06 

 

Aino Health AB meddelar att de senarelägger publicering av årsredovisning för 2020 från 16 april 2021 till 20 april 2021. Förändringen av tidpunkt för publicering beror på att den tidigare angivna tidpunkten i bokslutskommunikén var felaktig. 

 
 

För mer information: 
Jyrki Eklund, CEO Aino Health  
+358 40 042 4221  

Certified adviser 
Erik Penser Bank 
+46 8 463 83 00 
certifiedadviser@penser.se Om Aino Health  

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.