Saniona slutför försäljningen av sitt återstående innehav i Scandion Oncology

PRESSMEDDELANDE

12 april 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att man sedan december 2020, när aktieinnehavet i Scandion Oncology sjönk under 5 procent, har sålt den återstående delen av sitt innehav i Scandion Oncology A/S (Nasdaq First North Growth Market: SCOL) i ordinarie börshandel. Efter dessa transaktioner äger Saniona inte längre några aktier i Scandion Oncology.  

Scandion Oncology bildades 2017 genom en avknoppning av vissa tillgångar inom onkologi från Saniona. Vid tiden för avknoppningen innehade Saniona en ägarandel om 51 procent i Scandion Oncology. Sedan dess har Scandion avancerat läkemedelskandidaten SCO-101 för läkemedelsresistent metastaserad kolorektal cancer till kliniska Fas 2-studier och bytt handelsplats för bolagets aktie från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Avknoppningen har vidare gett Saniona utrymme att bibehålla sitt strategiska fokus på sällsynta sjukdomar och samtidigt genera intäkter från försäljningen av innehavet i Scandion Oncology. Sedan Saniona inledde försäljningen av sitt aktieinnehav i Scandion Oncology under 2020 har försäljningen totalt inbringat 14,6 miljoner USD (126 miljoner SEK), av vilket huvuddelen redovisats under 2020. Bolaget räknar fortsatt med att befintliga likvida medel kommer att finansiera verksamhetsplanen fram till andra halvåret 2022. Försäljningsintäkterna kommer att fortsätta användas till att avancera Sanionas kliniska studier med Tesomet på hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) samt till att avancera bolagets prekliniska jonkanalsprogram till klinisk fas.

”Saniona håller fast vid sitt engagemang för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Samtidigt är vi medvetna om att vår jonkanalsforskning har potential att bidra till behandlingen av ett flertal sjukdomar vilket gör att vi fortsätter att strategiskt utvärdera alla möjligheter till utlicensiering och avknoppning av tillgångar där vi bedömer det är tillämpligt. Framgångsrika avknoppningar och partnerskap bidrar till att stärka den oerhörda potential som vår innovativa forskning erbjuder”, säger Rami Levin, Sanionas Koncernchef och VD. ”Under den senaste tiden har avknoppningarna glädjande nog börjat generera intäkter; förutom försäljningen av innehavet i Scandion Oncology lyckades vi även säkra 2,9 miljoner USD (24,2 miljoner SEK) tidigare i år genom Novartis förvärv av Cadent Therapeutics, som dessförinnan förvärvat vår avknoppning Ataxion. När vi blickar framåt ser vi mycket fram emot att vår partner Medix ska få tesofensin godkänt som behandling för allmän fetma i Mexiko.”

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 april 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

Bilaga