Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai

Pressmeddelande

14 april 2021

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City.

Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar.  Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute.

Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med, och aktivering av, tumörspecifika T-celler.

"Nina Bhardwaj och hennes laboratorium har utvecklat förståelsen för dendritisk cellbiologi och hennes team var ett av de första att upptäcka hur man kan odla specialiserade korspresenterande dendritceller i laboratoriemiljö", säger Alex Karlsson Parra, M.D., Ph.D., CSO på Immunicum. "Vi ser detta samarbete som en viktig del i arbetet med att få ytterligare värdefull förståelse för de komplexa interaktionerna mellan våra kliniska kandidater och patientens immunsystem."

för mer information vänligen kontakta:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telephone: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

investerarrelationer

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

pressfrågor

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm.  www.immunicum.com

Bilaga