NGS Group AB: NGS huvudägare placerar om sitt aktieinnehav


Inför årsstämman har NGS huvudägare Charlotte Pantzar Huth placerat om sitt innehav av aktier i NGS Group AB från en kapitalförsäkring till ett privat innehav, för att kunna utöva sin rösträtt. Efter årsstämman kommer innehavet återföras till en kapitalförsäkring igen.

Charlotte Pantzar Huth kommer fortsatt att kontrollera samma antal aktier, transaktionen görs endast för att hon ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Pantzar Huth, e-post: charlotte.pantzar-huth@ngsgroup.se

Bilaga