Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 2021

PRESSMEDDELANDE

14 april 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021.

SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022.

Vid ASPET-konferensen kommer Saniona att presentera en poster med rubriken “Comparison of KCa3.1 Inhibitor, SAN903, with Nintedanib and Pirfenidone in an Idiopathic Pulmonary Fibrosis Model.” Ett sammanfattande abstrakt (L5029) kommer att finnas tillgänglig på mötets webbplats och postern kommer att finnas tillgänglig för registrerade deltagare mellan 13 april och 31 maj 2021. Saniona avser också att delge sina prekliniska data om SAN903 i andra vetenskapliga forum och investerarsammanhang framgent.

“SAN903 upptäcktes i Sanionas laboratorier och utgör ett lysande exempel på den potential som vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler kan erbjuda när det kommer till nya behandlingar för sällsynta sjukdomar,” säger Jørgen Drejer, Sanionas Chief Scientific Officer. “Vi har tidigare i ett antal prekliniska modeller kunnat visa att SAN903 har förmåga att selektivt rikta in sig mot och fullständigt hämma KCa3.1, och de nya resultaten vi presenterar i samband med ASPET gör oss än mer övertygade om den potential molekylen har för behandling av sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar.”

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 14:00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga