Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2020

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 14 april 2021

Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2020

Hexatronic Groups årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://group.hexatronic.com.

En tryckt version går att beställa från 1 maj 2021 via ekonomi@hexatronic.com.

Göteborg 14 april 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00


Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com.

 

Bilaga