Stockwik rekryterar Rickard Henze som COO

Stockwik Förvaltning AB (publ) har anställt Rickard Henze som ny Chief Operating Officer. Rickard kommer senast från Nordea där han bland annat varit chef för den svenska delen av aktieanalys. Han tillträder per idag.

  • ”Stockwik har vuxit kraftigt på sistone och har som ambition att fortsätta växa i högt tempo. Genom rekryteringen av Rickard skapas förutsättningar för detta. Hans kompetens inom den finansiella marknaden samt analysförmåga tillför oss kompetens och resurser för framtida tillväxt, säger David Andreasson, VD för Stockwik.
  • Rickards erfarenhet och analytiska sinne för siffror ger oss möjlighet att arbeta än mer effektivt i vår förvärvsprocess samt med vår redovisning och rapportering”, säger Andreas Säfstrand, CFO på Stockwik.
  • Jag har följt Stockwik som investerare under flera år. Bolaget har haft en imponerande utveckling och jag är övertygad om att resan bara har börjat. Det kommer att bli väldigt stimulerande att aktivt bidra till detta operationellt”, säger Rickard Henze.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 09:25 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga