Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2020. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca

För mer information, kontakta:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg ( Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Övrigt  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl.22:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor