Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2020

Aino Health’s årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221


Certified Adviser:
Erik Penser Bank
Tel: 08 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO).
För mer information: https://investors.ainohealth.com/

Bilaga