Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar ett förbättrat resultat för de tre första månaderna 2021

Ellens nettoomsättning uppgick till 5 549 (5 981) KSEK första kvartalet vilket är -7,2 procent jämfört mot föregående år som var ”all time high” med en tillväxt på +36%. Ellen redovisar en oförändrad bruttomarginal på 49 (49) procent. EBITA landar på -724 (-945) KSEK vilket är ett markant förbättrat resultat om +23,4 procent jämfört mot samma period 2020.

Ellen AB publicerar inga kvartalsrapporter. Detta är en kort marknadsuppdatering för att belysa resultat och utveckling för årets tre första månader.

Samtliga prioriterade fokusmarknader driver en fin tillväxt jämfört mot samma period föregående år. Ellens hemmamarknad Sverige levererar en tillväxt på +49,2 procent. Tyskland som är Ellens näst största marknad har en tillväxt på +14,5 procent och Frankrike/Belgien +1,7 procent.

Den kraftiga tillväxten i Sverige är ett resultat av utökad distribution och lyckosamma aktiveringar via Ellens återförsäljare. I Tyskland är det främst ROSSMANN samt Amazon som står bakom den fina tillväxten.

Pandemin har orsakat problem för Ellens distributör av pH-kontroll som innebär förseningar av leveranser och därmed brist på varor att leverera till Ellens återförsäljare. Ellen uppskattar ett försäljningstapp om cirka 450 KSEK för första kvartalet kopplat till detta. Det finns en stor efterfrågan på produkten och varor väntas åter på lager i slutet av maj. Ellen hade levererat en försäljningstillväxt för första kvartalet om det funnits varor att leverera.

Fokus för Ellen framåt är att fortsätta arbetet för att skapa nya affärer via utökad distribution, harmonisera varumärket, lansera nya relevanta produkter som adderar ett mervärde på marknaden samt fortsatt stärka Ellen och Ellens produktportfölj för framtiden. Allt enligt Ellens affärsplan och strategi.

Vi möter ett extremt starkt kvartal 2020 där vi hade en försäljningstillväxt om +36 procent. Det känns otroligt bra att under en fortsatt pågående pandemi lyckas landa första kvartalet 2021 på detta sätt. Hade vi haft möjlighet att leverera pH-kontrollen i enlighet med behovet från marknaden hade vi defakto landat vår försäljning över 2020.

Det pågår ett arbete när det gäller att utöka distributionen ytterligare framåt. Samtidigt pågår ett stort arbete runt harmoniseringen av Ellens varumärke samt produktutveckling. Ambitionen är att inom en snar framtid kunna presentera fler marknader, nya produkter samt en uppgraderad design och kommunikation som kommer stärka Ellen och Ellens produktportfölj. Det är mycket roligt och värdeskapande som pågår just nu. Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och stärka Ellens affär. Vi befinner oss fortsatt i en pandemi som påverkar oss alla. Detta är något som vi löpande följer upp med våra producenter och partners för att minimera risken för påverkan av vår affär på bästa sätt, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april kl. 15.50 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga