Saniona meddelar utfall i inlösen av teckningsoptioner TO 3

PRESSMEDDELANDE

22 april 2021
        
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 6 – 20 april 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 12 846 teckningsoptioner av serie TO 3, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 0,87 procent. Saniona tillförs därmed cirka 321 150 SEK (38 150 USD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 90 000 SEK (cirka 10 720 USD).

Antal aktier och aktiekapital
Saniona tillförs cirka 321 150 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 90 000 SEK, vilket motsvarar cirka 0,28 procent av emissionsvolymen i optionsinlösen. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona att uppgå till 62 385 677 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 3,134,699.05 SEK.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 3, vänligen kontakta
Nordic Issuing. Telefon: +46 40-632 00 20. E-post: info@nordic-issuing.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Telefon + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CEST den 22 april 2021.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek som nu omfattar mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer – en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och håller på att bygga upp företagets huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

Bilaga