Första kvartalet 2021


Starka resultat för både Bilaffären och Serviceaffären


Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 344 Mkr    (7 450), en ökning med 25 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 528 Mkr (279), en ökning med 89 procent.
 • Det förbättrade resultatet var hänförligt framför allt till Norge som rapporterade ett förbättrat resultat med hela 154 Mkr, från 52 Mkr föregående år till 206 Mkr i år.
 • Periodens resultat uppgick till 377 Mkr (167) och resultat per aktie till 3,85 kronor (1,65).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -101 Mkr (258).


 Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 168 Mkr (29 508), en ökning med 2 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 593 Mkr (1 239), en ökning med 29 procent.
 • Årets resultat uppgick till 984 Mkr (807) och resultat per aktie till 9,85 kronor (8,00).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 2 872 Mkr (855).

Händelser efter balansdagen

 • Efter kvartalets slut har Bilia träffat avtal om förvärv av en Toyota återförsäljare i Norge samt en Mercedes återförsäljare i Sverige.
 • Fortsatt anses utvecklingen av Covid-19- pandemin vara en osäkerhetsfaktor.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 27 april 2021
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, klockan 08:30.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Serviceaffären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo , BMW , Toyota, Renault , Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av märket Renault , Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.


Bilaga