PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2021

Vd har ordet

Coronapandemin som tyngde oss sista halvåret 2020 har fortsatt att påverka oss under hela första kvartalet 2021.

Vår satsning på digital marknadsföring under pandemin har dock gett effekt som förhoppningsvis ger resultat i takt med att pandemin släpper och tillvaron ”normaliseras”. Främst arbetet med Alphabet ads har gett effekt, vi ser tydligt att vi har betydligt flera besök på hemsidan idag och får betydligt flera kontakter och förfrågningar av potentiella kunder. Ett ökat kontaktnät samt ökad offerering är en viktig förutsättning för ökad orderingång förutsatt att vi behåller ”hitraten”.

Offertstocken har fortsatt att öka stadigt, i skrivande stund är offertstocken 179% större än motsvarande tid 2020 (103 MSEK 2021 mot 37 MSEK 2020) vilket visar att vi blir mer och mer kända på marknaden och intresset för våra produkter ökar.

Vi ser nu från mitten av april en kraftig ökning av orderingången och kan redan se fram emot ett positivt EBT resultat (resultat efter finansiella poster) för kvartal 2, 2021.

Många intressanta projekt är inne i slutförhandlingar så förutsättningarna för ett bra helårsresultat har förbättrats.

Cay Strandén, VD


Första kvartalet 2021, koncernen

  • Omsättningen perioden uppgick till 6,8 MSEK (8,7).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-0,2).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-0,4).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-0,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (338 031 392).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

 

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Bilagor