Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 30 april 2021

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Den kvittningsemission som skedde den 24 mars 2021 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av Opternus GmbH har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under april 2021 med 12 630 aktier respektive röster.

Ovanstående kvittningsemission har inneburit att antalet aktier har ökat till 38 124 417 aktier och antalet röster till 37 800 417.

Göteborg 30 april 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 13.00 CET.


Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com.

 

Bilaga