Ändring i Aktias ledningsgrupp: Perttu Purhonen utnämnd till direktör med ansvar för Aktias kapitalförvaltning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
3.5.2021 kl. 8.00

Ändring i Aktias ledningsgrupp: Perttu Purhonen utnämnd till direktör med ansvar för Aktias kapitalförvaltning

Ekonomie magister Perttu Purhonen (född 1969) har utnämnts till direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning i Aktia och till medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 3.5.2021. Samtidigt blir Aktias Private Banking-affärsverksamhet en del av affärsområdet Kapitalförvaltning.

Purhonen övergår till uppgiften från Taaleri Förmögenhetsförvaltning Ab där han har fungerat som verkställande direktör sedan 2019. Aktia meddelade att det köper Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet 10.3.2021 och transaktionen genomfördes 30.4.2021. Före Taaleri har Purhonen haft ledande ställning inom kapital- och livförsäkringsverksamheten på Nordea och Nordea Livförsäkring och han har mångsidig erfarenhet av och mångsidig kompetens inom såväl olika placeringsprodukter som av att leda och utveckla kapitalförvaltningen och livförsäkringsverksamheten.

”Aktias ambitiösa målsättning är att vara den bästa kapitalförvaltaren i Finland. I och med sammangåendet av Aktia och Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet blir Aktias produkt- och tjänsteutbud inom kapitalförvaltning betydligt mer omfattande än tidigare. Perttus gedigna erfarenhet av ledning av placeringstjänstverksamhet och bevisligen framgångsrika lotsning av Taaleris kapitalförvaltning gör honom till en utmärkt person för att föra Aktias kapitalförvaltning mot målsättningarna för vår tillväxtstrategi”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Jag är glad över att jag som direktör för Aktias kapitalförvaltning får fortsätta att utveckla både bekanta och nya placeringstjänster som en del av det team som består av de bästa kapitalförvaltarna i Finland. Kapitalförvaltningen i Aktia befinner sig i en intressant tillväxtfas och jag är säker på att vi fortfarande kan betjäna våra befintliga kunder på ett suveränt sätt samtidigt som vi är ett mycket intressant alternativ också för nya kunder”, konstaterar Perttu Purhonen.

Perttu Purhonens föregångare Niina Bergring lämnar sin plats i Aktias ledningsgrupp men fortsätter i enlighet med det som berättats tidigare i Aktias tjänst tills juni 2021 för att säkerställa smidig överföring av uppgifterna.

För ytterligare information:

Mikko Ayub, verkställande direktör
Tfn 010 247 5121

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2020 uppgick till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com