Immunicum AB presenterar prekliniska data från studier med Ilixadencel och DCP-001 vid det 18:e årsmötet för cancerimmunoterapi (CIMT)

Pressrelease

3 maj 2021

Immunicum AB presenterar prekliniska data från studier med Ilixadencel och DCP-001 vid det 18:e årsmötet för cancerimmunoterapi (CIMT)

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) tillkännagav idag publiceringen av sammanfattningar av prekliniska data från bolagets två huvudprogram, ilixadencel och DCP-001. Muntliga presentationer kommer att hållas vid det 18: e årsmötet för cancerimmunoterapi (CIMT), som hålls digitalt den maj 10 - 12 maj 2021. Sammanfattningarna finns nu tillgängliga på mötets webbplats. Presentationerna innehåller uppdaterade prekliniska data gällande kombinationen av ilixadencel med en checkpoint-hämmare riktad mot CTLA4 och nya prekliniska data vad gäller DCP-001s verkningsmekanism och dess kombination med antikroppar som blockerar det framväxande immunterapimålet CD47.

"Vi värdesätter möjligheten att få presentera dessa nya uppmuntrande data som ytterligare bekräftar våra nyskapande angreppssätt för immunterapi", säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum. ”Resultaten, som publiceras i sammanfattningarna idag, stödjer möjligheten i att kombinera immunprimern ilixadencel med en checkpoint-hämmare och understryker den viktiga interaktionen med patientens egna immunceller genom DCP-001s verkningsmekanism. Båda presentationerna belyser vårt ledarskap när det gäller att utveckla nya cellbaserade terapier mot cancer. ”

Nya data som publiceras idag utökar tidigare data från prekliniska experiment med ilixadencel i kombination med checkpoint-hämmaren anti-CTLA4 i en djurmodell med koloncancer (CT-26). Tidigare data visade att kombinationen av ilixadencel och anti-CTLA4 ledde till fullständig avstötning av tumörer hos 50–80% av de behandlade djuren. Denna effekt drivs huvudsakligen av CD8 + T-celler. I de data som ska presenteras vid CIMT bekräftade karakterisering av CD8 + T-celler från blodprover att kombinationen av ilixadencel och anti-CTLA4-behandling ökade andelen CD8 + T-celler som uttrycker de specifika markörerna NKG2D, CX3CR1 och CD39. Dessa markörer indikerar en avgörande population relaterad till tumörinfiltrerande celler med en 'tumörmatchad' fenotyp som kan attackera cancerceller.

Sammanfattningen som täcker DCP-001 belyser nya prekliniska data för verkningsmekanismen genom vilken DCP-001 kan inducera specifik antitumörimmunitet hos patienternas immunceller. Den prekliniska utvärderingen av DCP-001 blandad med mottagarens immunceller, så kallade mononukleära celler från perifert blod (PBMC), visar en inducerad produktion av olika proinflammatoriska cytokiner och kemokiner hos dessa PBMC. Vidare togs DCP-001 effektivt upp av omogna monocyt-deriverade dendritceller, och blockaden av "ät mig inte" -signalen och det nya immunterapimålet CD47 förbättrade upptagningen av DCP-001. Resultaten antyder att patientens immunceller har en viktig roll vad gäller att utlösa immunsvaret vid DCP-001-vaccination och stödjer det kliniska rationalen för ytterligare kombinationsbehandlingar, inklusive CD47-hämmare.

Sammanfattningen för årsmötet publicerades idag i online-programboken på CIMT-konferensen webbplats och finns tillgänglig här. eTalks kommer att vara tillgängliga för registrerade deltagare på konferensens onlineplattform till och med den 12 juni 2021.

 

Detaljer om presentationerna är som följer:

 

Titel:                                Combining intratumoral administration of inflammatory allogeneic DCs with systemic anti-CTLA-4 treatment leads to tumor eradication and is associated with peripheral expansion of CD8+ effector cells with a “tumor-matched” phenotype

Sammanfattningt #:       A-217

Ämne:                              Terapeutisk vaccination

eTalk:                               eTalk del 1, måndag, 10 maj 2021, 14:00-15:00 (CEST)

Presentatör:                   Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum

 

Titel:                                CD47 and phosphatidylserine contribute to the interaction between antigen presenting cells and the allogeneic cell-based relapse vaccine DCP-001

Sammanfattning #:        A-337

Ämne:                             Cellterapi

eTalk:                              eTalk del 2, tisdag, 11 maj 2021; 17:00-18:00 (CEST)

Presentatör:                   Satwinder Kaur Singh, Director of Research på Immunicum

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Manting

Chief Executive Officer

Telephone: +31 713 322 627

E-mail: ir@immunicum.com

 

investerarrelationer

Sijme Zeilemaker

Head of Investor Relations & Corporate Communication

Telephone: +46 8 732 8400

E-mail: ir@immunicum.com

 

pressfrågor

Eva Mulder and Sophia Hergenhan

Trophic Communications

Telephone: +49 175 222 57 56

E-mail: immu@trophic.eu

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga