Omvänd vinstvarning BTS resultat för Q1 2021 cirka 30 procent bättre än Q1 2019

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 3 maj 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på cirka 30 MSEK för första kvartalet 2021, jämfört med 4 MSEK motsvarande kvartal 2020 respektive 23 MSEK för första kvartalet 2019. Det preliminära resultatet före skatt på cirka 30 MSEK för första kvartalet 2021 motsvarar en ökning om 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Det preliminära utfallet för första kvartalet ska ställas mot utsikterna inför 2021 enligt vilka BTS i bokslutskommunikén för 2020 kommunicerade att resultatet kommer att vara ”väsentligt bättre än under 2020 och i linje med resultatet under 2019”.

Det preliminära rörelseresultatet (EBITA) ökade cirka 40 procent till cirka 41 MSEK under det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2019.

Bakgrunden till resultatförbättringen under det första kvartalet 2021 är en stor försäljningsökning av bolagets nya virtuella lösningar.

Omsättningen under första kvartalet uppgick preliminärt till cirka 388 MSEK, en ökning rensat för valutakursförändringar med 17 procent jämfört med första kvartalet 2020 och 12 procent jämfört med första kvartalet 2019.

Bolaget kommer, utöver vad som framgår ovan, inte att vidare kommentera resultatet innan kvartalsrapporten publiceras. Det definitiva resultatet för första kvartalet 2021 kommer att publiceras den 19 maj 2021, som tidigare meddelats.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 820 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB , Chevron , Coca-Cola , Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com , SAP , and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga