PolyPlank AB (publ) erhåller en order från SweGrund AB värd ca 1,1 MSEK

PolyPlank har erhållit en ny order från SweGrund AB värd ca 1,1 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera ett absorberande Bullerplank till Swegrund. Slutkund är Falkenbergs Kommun. Leverans och montage utanför ”Kompisen Förskola” kommer att ske våren 2022.

PolyPlank har utvecklat ett brett Bullerplanks sortiment och det ligger många offerter ute som förhoppningsvis avgörs inom kort.

Som vi meddelat tidigare om att orderingången ökat fr.o.m mitten april så kan vi nu konstatera att under de sista 3 veckorna av April 2021 har orderingången varit 4,9 MSEK (motsvarande period 2020 var det 1,7 MSEK).

PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter, det är ett unikt material som är hållbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet på marknaden säger PolyPlanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

 

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Bilaga