Substansvärdet per den 30 april 2021

Den 30 april 2021 var substansvärdet 308 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 april 2021 var 324,80 kronor för A-aktien och 305,60 kronor för C-aktien.


Stockholm den 3 maj 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 3 maj 2021, kl. 10:00.

Bilaga