Inbjudan till BTS Q1 2021 och BTS USA presentation och telefonkonferens

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 5 maj 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD och koncernchef Henrik Ekelund samt Jessica Parisi, VD för BTS Nordamerika. Jessica Parisi kommer att ge en närmare presentation av BTS verksamhet i Nordamerika.

Telefonkonferens och webblänk:
Onsdagen den 19 maj klockan 09.30. Presentationen av rapporten sker på engelska via webblänk med möjlighet att ställa frågor. Vänligen ring något av följande nummer:

SE 08-505 583 50

UK +44 333 300 9270

US +1-833 526 8382

Följ presentationen via: https://tv.streamfabriken.com/bts-group-q1-2021

För att delta via webbsändningen eller telefonkonferensen krävs ingen anmälan.

Rapporten publiceras klockan 08.00 samma dag.

Presentation och bilder tillgängliggörs i efterhand på http://ir.bts.com/presentations

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 820 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB , Chevron , Coca-Cola , Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com , SAP , and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga