SkiStar avyttrar sin andel i den österrikiska skidanläggningen i St. Johann in Tirol i syfte att stärka sitt fokus på hemmamarknaden

SkiStar har ingått avtal om att sälja sin andel om 68 procent i den österrikiska skidanläggningen St. Johanner Bergbahnen GmbH (”St. Johann”) till österrikiska HS.‑Beteiligungen GesmbH som utgör del av familjeägda Schultz Gruppe (”Transaktionen”). Som ett led i Transaktionen erhåller SkiStar återbetalning om 15 MEUR av till St. Johann lämnade aktieägarlån om sammanlagt 19,5 MEUR samt en kontant köpeskilling om 2 EUR. Avyttringen beräknas medföra en negativ resultatpåverkan med 110 MSEK, varav +13 MSEK utgörs av ackumulerade omräkningsdifferenser. Den slutliga resultatpåverkan är dock beroende av den valutakurs som gäller vid slutförande av Transaktionen.

Transaktionen är villkorad av myndighetsgodkännande i Österrike samt godkännanden från styrelse, revisor och övriga aktieägare i St. Johann i enlighet med österrikiska regler. Parternas avsikt är att genomföra Transaktionen snarast möjligt efter erhållande av erforderliga godkännanden och den beräknas kunna slutföras före SkiStars räkenskapsårs slut den 31 augusti.

SkiStar förvärvade år 2016 majoritetsandelen i St. Johann för tio miljoner euro i syfte att etablera en europeisk skidort som komplement till de skandinaviska destinationerna. Beslutet att nu avyttra den österrikiska verksamheten är ett led i den av SkiStar sedan tidigare uttalade strategin att inför kommande år lägga ännu mer kraft på den skandinaviska marknaden mot bakgrund av förändrade resvanor och svemester-trenden.

- St. Johann har haft en bra utveckling under de senaste åren. Det är en verksamhet som mår bättre idag än för knappt fem år sedan när vi förvärvade majoritetsposten i bolaget. Nu fokuserar vi våra investeringar och satsningar i Norge och Sverige för att vidareutveckla både verksamheten och lönsamheten på vår hemmamarknad. Därmed stärker vi vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien. Alpin skidåkning är och kommer att vara SkiStars DNA, samtidigt som vår nya sommarsatsning, fokus på hållbarhet och digitaliseringen som vi vidareutvecklat mitt under coronapandemin är några exempel på utveckling med mycket gott resultat, säger VD Stefan Sjöstrand i en kommentar.

St. Johann in Tirol är beläget i österrikiska Tyrolen, 125 km från München och 95 km från Innsbruck. Under räkenskapsåret 2019/20 omsatte bolagets verksamhet på skidorten 91 miljoner kronor, motsvarande cirka tre procent av SkiStars totala omsättning.


Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 14.00 CEST.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga