Stockwik ändrar antalet aktier och röster

Stockwik Förvaltning AB (publ) har under december 2017 registrerat 6.336.800 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av konverterade konvertibler innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 6.336,8 kronor.

Före registrering uppgick Stockwiks aktiekapital till ca 1.662.666,30 kronor fördelat på 1.662.666.301 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,001 kronor och medförde en röst.

Per den 29 december 2017 uppgår Stockwiks aktiekapital till ca 1.669.003,10 kronor fördelat på totalt 1.669.003.101 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,001 kronor och medför en röst.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson
VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se


Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/2684c96f-0cf1-4ad6-9f0b-fbef7acb5638