Nytt antal aktier och röster i BTS Group AB (publ)

Stockholm, Sverige, 2017-12-29 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

STOCKHOLM, SVERIGE – Under december månad har antalet aktier och röster i BTS Group AB (publ) ökat med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 december 2017.

Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i BTS Group till 18 887 051, fördelat på 853 800 A-aktier och 18 033 251 B-aktier. Antalet röster i BTS Group uppgår till 26 571 251, fördelat på 8 538 000 röster hänförliga till A-aktier och 18 033 251 röster hänförliga till B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 6 295 683,67 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-587 070 02
0708-78 80 19

  

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. ”It’s strategy made personal.”

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

  • Strategigenomförande
  • Affärsmannaskap och ledarskapsprogram
  • Utveckling av säljorganisationer
  • Assessment för urval och utveckling

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup , Coca-Cola , Microsoft , Salesforce, SAP AG , Tencent and Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.
 

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:30 CET.