Ålandsbanken Abp: Teckning av B-aktier inom ramen för verkställighet av optionsprogram 2014

Mariehamn, 2017-12-29 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Ålandsbanken Abp
Totalt antal rösträtter och kapital 
29.12.2017 kl. 10.00  

Teckning av B-aktier inom ramen för verkställighet av optionsprogram 2014  

En teckning av nya B-aktier har gjorts på basen av Ålandsbankens optionsprogram 2014 riktat till nyckelpersoner. Det totala teckningspriset uppgår till 720 000 euro. Ålandsbanken har börsmeddelat om emissionen av optionsrätter den 1.10.2014.  

De nya B-aktierna har antecknats i handelsregistret och man har ansökt om att de nya B-aktierna sammanslås med den befintliga B-serien och att de nya B-aktierna upptas till handel på Nasdaq Helsinki från och med den 2.1.2018.

Efter det att aktieteckningen antecknats i handelsregistret uppgår Ålandsbankens aktiekapital till totalt 41 949 003,76 euro, fördelat på antalet A-aktier 6 476 138 stycken och antalet B-aktier 8 959 175 stycken.

Ålandsbanken Abp  

För ytterligare information;  

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505