Cortus Energy testar att producera förnybar råolja tillsammans med Haldor Topsoe och RISE

Cortus har tillsammans med danska katalysatorspecialisten Haldor Topsoe och forskningsinstitutet RISE startat ett projekt för att i mindre skala på plats i Höganäs testa att producera förnybar råolja genom hydrering av pyrolysgas. Vinnova har beslutat att stödja projektet med 0,5 MSEK. Projektet startar i maj och ska avslutas i november i år.

I pyrolysen i WoodRoll® genereras pyrolysgas. Förbränning av pyrolysgasen tillför nödvändig värme till förgasningsprocessen. Med en ny variant av WoodRoll® kan pyrolysgasen istället uppgraderas till förnybar råolja genom hydrering (reaktion med vätgas). Cortus har en patenterad lösning för hydrering av pyrolysgas, WoodRoll® 6.0. Cortus biovätgas och pyrolysgas blir i detta processutförande via en katalytisk process till förnybart rent kolväte (råolja). Den förnybara råoljan kan till exempel ersätta användning av fossil råolja i raffinaderier för att minska klimatavtryck och uppfylla kvotplikter. Testprojektet är Cortus första steg i att vidareutveckla WoodRoll® -tekniken mot raffinaderier för produktion av biobaserade flytande drivmedel och förnybara kemikalier.

"Detta projekt har en lovande potential, eftersom det visar möjligheten att producera avancerade biobränslen med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än fossilbaserade bränslen. Vi är glada att vår katalysator och teknik kommer att testas, eftersom detta projekt är helt i linje med vår ambition att leverera koldioxidutsläppsminskningar tillsammans med våra kunder”, säger Kim Grøn Knudsen, Chief Strategy & Innovation Officer på Topsoe.

”Ett otroligt spännande test där vi provar om det är möjligt att på ett par timmar i en WoodRoll®-process producera bioråolja som kan ersätta fossil råolja som tagit en miljon år för att bildas”, säger Rolf Ljunggren grundare och vVD i Cortus.

”Vi tar ännu ett viktigt steg att utnyttja den fulla potentialen i vad Cortus WoodRoll®-teknik kan åstadkomma. Ett lyckat testresultat öppnar ytterligare dörrar mot nya marknader”, säger Håkan Sigfridsson, VD i Cortus.

About Haldor Topsoe

Haldor Topsoe is a global leader in supply of catalysts, technology, and services to the chemical and refining industries. Topsoe aims to be the global leader within carbon emission reduction technologies by 2024. By perfecting chemistry for a better world, we enable our customers to succeed in the transition towards renewable energy. Topsoe is headquartered in Denmark and serves customers around the globe. In 2020, our revenue was approximately DKK 6.2 billion, and we employ around 2,100 employees. www.topsoe.com

Om RISE - RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga